El antiguo emporio de Huelva (siglos X-VI A. C.). Síntesis histórica y estudio de sus cerámicas griegas

La Universidad de Huelva acaba de publicar el número 14 de la sèrie Onoba. Monografías: El antiguo emporio de Huelva (siglos X-VI A. C.). Síntesis histórica y estudio de sus cerámicas griegas de Fernando González de Canales i Jorge Llompart Gómez. Es tracta d’un magnífic estudi arqueològic sobre l’evolució històrica de l’assentament empóric de Huelva des de mitjans del segle X aC fins mitjans del segle VI aC, basat en l’anàlisi de 590 vasos grecs del període geomètric (36 exemplars) i d’època arcaica (554 exemplars), recuperats a les excavacions urbanes realitzades a la ciutat des de la segona meitat del segle XX. El llibre, de 512 pàgines, presenta el catàleg raonat dels 590 vasos amb 157 làmines corresponents a la documentació gràfica de cadascun (dibuixos i fotografies a color) d’una qualitat excel·lent. Catàleg sobre el qual se sustenten les conclusions extretes pels autors i que seran, sens dubte, imprescindibles per entendre les característiques  i el paper que va exercir l’empori de Huelva entre fenicis, grecs i tartèsics a l’Antiguitat.

Més informació: http://www.uhu.es/publ...

 

Més notícies

Scroll to top