Base Documental

La Base Documental del Centre Iberia Graeca pretén ser un gran banc de dades i d’imatges, ordenat i posat al dia, on es reuniran tots els documents materials grecs trobats a la península Ibèrica, amb l’objectiu d’oferir als historiadors del món antic un instrument per a reconstruir els processos històrics relacionats amb la presència, la colonització i el comerç grecs i els fenòmens d’interacció amb les societats indígenes.

La Base Documental permetrà accedir ràpidament als identificadors tipològics, cronològics, iconogràfics i del context de cada peça, així com a les seves reproduccions fotogràfiques o gràfiques. Malgrat això, aquesta Base no pretén realitzar un estudi en profunditat de cada objecte ni del seu context; és un instrument de cerca i de consulta mitjançant referències creuades, que permetran reunir de forma ràpida, i amb informació actualitzada, les dades de partida que han de servir per a futurs treballs d’investigació.

S’ha dissenyat la Base Documental d'Iberia Graeca per a cobrir l’entrada de tot tipus d’objecte: ceràmica, terracotes, bronzes, elements arquitectònics, epigrafia, numismàtica, orfebreria... En l’actualitat s’ha posat en funcionament específicament per a la categoria “ceràmica”. Les fitxes i camps que fan referència a la resta de categories s’aniran introduint en un futur proper.

 

Vídeos relacionats

Scroll to top