Presentació

El Centre Iberia Graeca és un organisme creat pel Ministerio de Cultura de l’Estat espanyol i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2006 (BOE 56 del 6/3/2007) per al desenvolupament de projectes d’investigació, documentació, conservació i difusió del patrimoni arqueològic grec de la península Ibèrica.

Iberia Graeca va néixer de les relacions de col·laboració científica establertes entre el Museo Arqueológico Nacional, a través del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas, i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, a través de la seu d’Empúries, que varen constatar la necessitat de disposar d’un centre destinat a la documentació del comerç i la presència grega en Iberia. L’objectiu principal era la creació d’un web que permetés desenvolupar, entre altres apartats, una base documental on estiguessin recollits tots els objectes grecs publicats procedents de jaciments arqueològics de la península Ibèrica.

A partir de l’any 2011 el Centre Iberia Graeca es va dotar de personal tècnic i administratiu propi, amb un pressupost de funcionament anual i amb una seu física ubicada a la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries (l’Escala, Girona). El Centre és gestionat pel Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Museo Arqueológico Nacional, i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala (Girona).

Amb data 1 de gener de 2024, la Base Documental d’Iberia Graeca disposa de 12.067 fitxes de ceràmiques i objectes singulars grecs de la península Ibèrica, procedents de 2.582 contextos arqueològics, corresponents a 516 jaciments, i amb un suport gràfic de 14.644 imatges. Ha estat possible realitzar aquesta documentació gràcies a la col·laboració amb diversos centres i organismes d’investigació.

Veure BOE 56 de 6/3/07 on es publica el conveni de col·laboració.

Tríptics en diferents idiomes: Castellà/Anglès | Català/Anglès | Grec/Anglès | Portuguès/Anglès

 

Scroll to top