Avis Legal

Especificacions legals que afecten el lloc web i els usuaris que hi naveguen

Aquest web és gestionat Centro Iberia Graeca (CIG), con domicilio en Casa dels Forestals,  C/ de la Miranda, 4 E-17130 – Sant Martí d’Empúries (l’Escala, Girona)  i amb correu electrònic info@iberiagraeca.net,.

El web ha estat creat per al seu ús gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del CIG, d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l’usuari i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

El CIG només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no gestionades directament per ella, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin del CIG. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l’usuari perquè visiti els webs de destinació.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al BOE, al DOGC o en altres diaris oficials.

El CIG  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

Sobre las imatges

Les imatges que apareixen en aquest web procedeixen en la seva major part dels arxius fotogràfics del Museo Arqueológico Nacional i del Museu d’Arqueologia de Catalunya, de fotògrafs professionals (Miquel Bataller) i d’altres institucions que les han cedit per al seu ús en la mateixa, així com de repositoris d’ús lliure a Internet (https://unsplash.com). No està permesa la reproducció d’aquestes imatges sense la corresponent autorització dels propietaris del seu copy.

 

 

Scroll to top