Conveni de col·laboració entre l’Institut Cervantes i la Universidad Autónoma de Madrid

Per a la creació de l’Escuela Española de Estudios Helénicos a Atenes

Amb data 29 de gener de 2018, el BOE ha publicat la Resolució 1179 de 17 de gener de 2018 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la que s’estableix el conveni de col·laboració subscrit entre l’Institut Cervantes i la Universidad Autónoma de Madrid per a la posada en marxa de la "Escuela Española de Estudios Helénicos en Atenas". Amb aquesta finalitat, l’Institut Cervantes d’Atenes posa a disposició de la Universidad Autónoma de Madrid un espai de 14,60 m2 a la planta baixa de l’immoble ubicat al número 48 del carrer Erectheion, per a la seva utilització com a despatx i lloc d’activitats culturals i docents per part de la Universidad Autónoma de Madrid.

 


Seu de l’Institut Cervantes d’Atenes al carrer Erectheion

 

A aquest projecte es podran afegir altres institucions i universitats espanyoles que puguin estar interessades en participar en el mateix.

Per a més informació es pot consultar el BOE a través del següent link:
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1179.pdf

Més notícias

Scroll to top