Editat el número 8 de Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía

Ha aparegut publicat el número 8, corresponent a l’any 2017, de Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía editada pel Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía). Entre els diferents apartats que formen aquest volum, el dossier principal està dedicat a les “New perspectives in the study of bioarchaeological remains from the 3rd millennium BC in Southern Iberia,” destaquem a la secció de “Estudis”, la segona part de l’article del Dr. Eduardo García Alfonso “Las primeras importaciones griegas en Occidente y la cronología de la cerámica geométrica: hacia un nuevo paradigma (II)” (pp. 143-178), la primera part del qual va ser publicada en el número 7 (2016) de la mateixa revista Menga (pp. 101-132). En aquest treball es plantegen els problemes històrics i arqueològics ocasionats pel desfasament existent entre les cronologies radiomètriques obtingudes a través del Carboni 14 calibrat en els assentaments fenicis més antics de la península Ibèrica (segona meitat del segle IX a. C.) i les datacions tradicionalment acceptades per a les importacions ceràmiques gregues (Subprotogeomètric, Geomètric i Protocorinti) que apareixen en aquests assentaments, amb datacions entre el 800 i el 700 a. C.

Tots dos articles es poden descarregar aquí: Menga 2016 (núm 7) | Menga 2017 (núm 8)

Per a més informació de la revista Menga, cliqueu el següent link: : Revista Menga

 

 

Una de les còtiles protocorínties de la necròpolis del
Cerro de San Cristóbal de Almuñecar (Granada) publicada a
l’article d’Eduardo García (Menga 8, 2017, 143)

Més notícies

Scroll to top