Emporion i Rhode il·lustrades

A finals de l’any passat, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona publicó el libro Emporion i Rhode il·lustrades. La Disertación sobre las colonias de griegos en Cathaluña de Josep Vega i de Sentmenat (1780) i les primeres recerques sobre la fundació d’establiments grecs al Mediterrani occidental del Dr. Raimon Graells i Fabregat. El llibre edita per primera vegada de forma íntegra els dos discursos realitzats per Josep Vega i Sentmenat sobre els assentaments grecs de Rode (Roses, Girona) i Emporion (Empúries, l’Escala, Girona) el 13 de febrer i el 19 de juliol de 1780, respectivament, a la seu de l’Acadèmia. Es tracta d’una obra que, tot i haver estat tinguda en compte al llarg de la historiografia d’Empúries i de Roses, havia estat inèdita. Amb aquesta publicació es posa en valor el considerat primer estudi monogràfic dedicat a les colònies gregues de Catalunya, acompanyat per l’excel·lent contextualització realitzada pel Dr. Graells sobre el significat històric d’aquesta obra i el marc cultural en el qual va ser escrita.

Lloc web de la Reial Acadèmica de Bones Lletres:http://www.boneslletres.cat

Scroll to top