Departamento de Historia y Teoría del Arte – Universidad Autónoma de Madrid

Des de l’any 2012

Una de les línies de recerca de la Universidad Autónoma de Madrid està relacionada amb les representacions iconogràfiques de les ceràmiques gregues dels segles VI a IV a. C. Actualment, s’està desenvolupant el projecte d’investigació HAR2009-07448 “Imatges d’Atenes al món ibèric. Estudi de la iconografia i de la recepció dels materials grecs del segle IV a. C. a la Península Ibèrica”. La investigadora principal del projecte és la Dra. Carmen Sánchez Fernández, del Departamento de Historia y Teoría del Arte d’aquesta Universitat i formen part del mateix les següents investigadores: Dra. Paloma Cabrera Bonet (MAN), Dra. Mª T. Miró (Generalitat de Catalunya) i Dra. Margarita Moreno (MAN). L’objectiu del projecte és la documentació i la investigació sobre la ceràmica grega trobada a Espanya al segle IV a. C. El banc de dades del projecte formarà part de la base documental d’Iberia Graeca, dins dels programes de col·laboració existents entre el Centre Iberia Graeca i el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM per a l’estudi de la cultura material grega a la península Ibèrica.

https://www.uam.es/FyL/HistoriadelArte/1242658675920.htm?language=es
Departamento de Historia y Teoría del Arte
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco – E-28049 Madrid
Telf.: +(34) 91 4974611 y +(34) 91 4974615
Persona de contacte: Prof. Dra. Carmen Sánchez Fernández

Instituciones Colaboradoras:

ICACDepartamento de Historia y Teoría del Arte – Universidad Autónoma de MadridInstituto Cervantes de AtenasMuseo Arqueológico de BurrianaSociedad de Estudios de la cerámica antigua en Hispania. Ex officina hispanaDepartament de Prehistòria i Arqueologia Universitat de València  Departamento de Ciências e Técnicas do Património Universidade do Porto

Scroll to top