Publicada la monografia Igualdad y desigualdad de género en la sociedad ibérica. El ejemplo de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)

José Miguel García Cano i Rosa M.ª Gualda Bernal han publicat la monografia Igualdad y desigualdad de género en la sociedad ibérica. El ejemplo de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), en la qual analitzen, des d’una perspectiva de gènere, la representació de la dona a las tres necròpolis ibèriques vinculades amb el poblat de Coimbra del Barranco Ancho. Com exemple d’aquest estudi, s’analitza la tomba 213, pertanyent a una dona jove, possiblement adolescent, i amb un alt estatus social, donat que presenta un ric aixovar format per més de 70 objectes, entre els quals destaca un important conjunt de vasos grecs àtics. La tomba es datada a mitjans segle IV a. C. Acompanyen a aquest treball dos annexes. Un d’Eulalia Subirà que estudia les restes òssies que van sobreviure a la incineració del cadàver i que van ser dipositades a la tomba, i l'altre de Mireia Celma que analitza les restes arqueobotàniques procedents de la pira funerària i de l’interior d’un dels vasos de l’aixovar.

El llibre es pot descarregar gratuïtament des d’aquesta pàgina del Centro de Estudios del Próximo Oriente y de la Antigüedad Tardía de la Universidad de Murcia: https://www.um.es/cepoat/publicaciones/miscelanea/6651-2/

Més notícies

Scroll to top