Publicat el Boletín Ex Officina Hispana número 13 de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania

La Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH) acaba de publicar el Boletín Ex Officina Hispana número 13 corresponent a aquest any. En aquest nou número hem de ressaltar la publicació de diversos treballs relacionats amb les produccions ceràmiques pre-romanes, la presència de les quals als números anteriors del Boletín ha estat molt reduïda. En aquest sentit, destaquem l’editorial “Retos y oportunidades de futuro en el estudio de la cerámica ática en la Península ibérica” (pp. 2-5) de Diana Rodríguez Pérez, de la Universitat d’Oxford, i l’article de fons “Alfareros orientales en alfares occidentales: contextualizando la producción cerámica fenicia en el Mediterráneo” (pp. 81-96) de Francisco J. Núñez, de la Universitat de Varsòvia. Així mateix, entre les 20 notícies sobre materials ceràmics documentats a diversos jaciments de la península Ibèrica, amb cronologies que abasten des del segle V aC fins al segle IX dC, que completen el Boletín, es publiquen algunes ceràmiques àtiques de l’assentament del cerro del Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz) i diverses ceràmiques de vernís negre de “tipus Kuas” del jaciment de Torre Alta (San Fernando, Cádiz).

Més informació:

Web de la SECAH: https://www.exofficinahispana.org

Consulta i descàrrega del Boletín nº 13 en aquest enllaç: https://www.exofficinahispana.org/boletin-ex-officina-hispana-13

Més notícies

Scroll to top