Publicat el llibre Greek Art in Motion. Studies in honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th Birthday

L’editorial Archaeopress ha publicat el llibre Greek Art in Motion. Studies in honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th Birthday, que recull les diferents contribucions científiques presentades en el Congres “There and Back Again: Greek Art in Motion, Conference in Honour of Sir John Boardman on the Occasion of his 90th Birthday", celebrat en la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) els dies 3 i 5 de maig de 2017 i organitzat per la Universidade de Porto, la Universidade de Coimbra, la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), los Amigos do Museo D. Diego de Sousa (Braga) i la participació del Centre Iberia Graeca. El Congres s’articulà en diferents blocs temàtics de la història i l’arqueologia grega (ceràmica, numismàtica, escultura, arquitectura, urbanisme, colonitzacions...) amb ponències i comunicacions d’investigadors internacionals que han estat publicades ara en aquesta monografia a càrrec de Rui Morais, Delfim Leão, Diana Rodríguez Pérez i Daniela Ferreira, com a editors científics.

Més informació: http://www.archaeopress.com/archaeopressshop/public/displayProductDetail.asp?id=%7B4164DDEB-4630-4DF8-A35D-398B143D91E9%7D

Més notícies

Scroll to top