A Cerâmica Grega na Fachada Atlântica da Península Ibérica

La Universidade do Porto acaba de publicar el llibre de la Dra. Daniela Ferreira A Cerâmica Grega na Fachada Atlântica da Península Ibérica, fruit de la seva Tesi Doctoral presentada l’any 2019 a la Universidad Complutense de Madrid i dirigida pels professors Rui Morais i Ángel Morillo. Aquest treball cataloga i analitza 920 exemplars de ceràmiques gregues (vaixelles de taula, llànties i àmfores) procedents de 48 jaciments arqueològics de Portugal i de la comunitat autònoma espanyola de Galícia. Els materials estudiats es daten entre finals del segle VII-inicis del segle VI aC i el darrer quart del segle IV aC i permeten entendre l’evolució i la importància del comerç de les produccions ceràmiques gregues a l’extrem occidental d’Ibèria. L’autora ha realitzat un treball de recerca excel·lent, amb la consulta directa dels materials ceràmics estudiats, fet que li ha permès descriure el context arqueològic en què van aparèixer, les seves característiques tècniques productives (tipus de vernissos, pastes, decoracions, tallers,...) i fer-ne una documentació gràfica de qualitat. Sens dubte, aquesta publicació és a partir d’ara un referent per a l’estudi de la ceràmica grega a l’Occident peninsular. Felicitem la Dra. Daniela Ferreira per tot l’esforç realitzat en aquest treball.

La monografia es pot descarregar de forma gratuïta en aquest link: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/140298

Més notícies

Scroll to top