Editada la monografia Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs

Recentment, ha aparegut la monografia Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs, editada per Nathan Badoud i Antigone Marangou (Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2019). El llibre recull les actes del Col·loqui Internacional celebrat a Atenes, els dies 3-5 de febrer de 2010, sobre els diferents segells que apareixen a les àmfores gregues des de l’època arcaica fins al període hel·lenístic. Els trenta-set articles publicats, de gran valor científic, es troben agrupats en diversos blocs. Un apartat introductori, un altre sobre les característiques del segellat, un altre sobre els diferents centres de producció de les àmfores amb segells (Tasos, Mar Negre, Àsia Menor, Rodes, Marsella...), un altre sobre la distribució i comercialització d’aquestes àmfores (Xipre, Cilícia, Tràcia...) i un capítol final de conclusions. Sorprenentment, no apareix cap treball sobre la presència d’aquests materials a Ibèria (malgrat que es troben documentats, sobre tot a Emporion i la seva àrea d’influència més propera), fet que hagués completat la distribució d’aquests productes a l’extrem més occidental de la Mediterrània.

Més informació: http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4893

Més notícies

Scroll to top