Traspàs de la professora Glòria Trias Rubiés

 

El passat dia 6 de març va morir a Palma de Mallorca la professora Glòria Trias Rubiés, quan li faltava un mes per complir 99 anys (Barcelona, 22 d’abril de 1925). Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de l’edició de la seva obra Cerámicas griegas de la Península Ibérica (València, vol. I: 1967, vol. II: 1968) vam publicar l’any 2017, des del Centre Iberia Graeca, un llibre d’homenatge a la Dra. Trias. A l’article de M. Orfila “Glòria Trias Rubiès. Más que una biografía académica” (pp. 19-30) s’explica la seva trajectòria científica i humana, i a l’article de R. Olmos i P. Cabrera “Cerámicas griegas de la Península Ibérica, un hito en la historia de la arqueología española” (pp. 31-43) s’analitza el significat que va suposar la seva publicació. Remetem a aquests treballs per entendre i conèixer la personalitat de la professora Trias, els estudis de la qual sobre la ceràmica grega peninsular han estat, i continuen sent, un referent per a tots nosaltres.

Els nostres més sincers condols per a tota la família, amic i col·legues que l’han acompanyat al llarg de la seva vida.

El llibre d’homenatge amb els articles esmentats es pot descarregar aquí:

 

https://web.iberiagraeca.net/publicaciones/homenaje-a-gloria-trias-rubies-ceramicas-griegas-de-la-peninsula-iberica-cincuenta-anos-despues-1967-2017/?lang=ca

Scroll to top