Sociedad de Estudios de la cerámica antigua en Hispania. Ex officina hispana

Des de l'any 2014

A semblança de les associacions internacionals Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule o Rei Cretariae Romanae Fautores, un grup d’investigadors i estudiosos de la ceràmica antiga de la península Ibèrica varen crear l’any 2009 la Sociedad de Estudios de la cerámica antigua en Hispania. Ex officina hispana (SECAH). Un dels objectius principals d’aquesta Associació és fomentar i potenciar l’estudi de la ceràmica de l’Antiguitat en l’àmbit d’Hispania, en totes les seves vessants, sense oblidar els seus vincles amb les ceràmiques d’altres zones del món antic. L’activitat de l’Associació fins l’any 2013 ha estat intensa, com evidencia el manteniment d’una pàgina web amb una important biblioteca temàtica on line, la organització de diversos congressos i reunions científiques, cursos de formació i seminaris i l’edició de publicacions monogràfiques i periòdiques. Les ceràmiques romanes i tardorromanes han estat el subjecte principal d’aquestes activitats. Per això, s’ha considerat interessant establir una línia de col•laboració entre el Centre Iberia Graeca i la SECAH per, entre d’altres qüestions, potenciar i difondre les recerques de les ceràmiques gregues a la península Ibèrica. Aquesta col•laboració comportarà una major presència de la ceràmica grega als diferents suports de difusió científica de la SECAH i l’organització conjunta de congressos, seminaris, cursos i conferències que tinguin com a protagonista la ceràmica grega en Espanya i Portugal i que permetin incrementar d’aquesta manera la seva recerca i difusió.

 

http://www.exofficinahispana.org
Sociedad de Estudios de la cerámica antigua en Hispania.
Ex officina hispana

Persona de contacte: Carmelo Fernández Ibáñez, Secretario General
E-mail: secretariageneralsecah@gmail.com

Instituciones Colaboradoras:

ICACDepartamento de Historia y Teoría del Arte – Universidad Autónoma de MadridInstituto Cervantes de AtenasMuseo Arqueológico de BurrianaSociedad de Estudios de la cerámica antigua en Hispania. Ex officina hispanaDepartament de Prehistòria i Arqueologia Universitat de València  Departamento de Ciências e Técnicas do Património Universidade do Porto

Scroll to top