La Fonteta 3. Las importaciones griegas e itálicas y su contexto mediterráneo

La Universitat d’Alacant acaba de publicar la monografia La Fonteta 3. Las importaciones griegas e itálicas y su contexto mediterráneo, dins de la nova etapa de la sèrie Studia Hispano-Phoenicia (número 10). El llibre presenta l’estudi exhaustiu dels materials etruscs i grecs documentats a l’assentament fenici de La Fonteta (Guardamar del Segura, Alacant) al llarg dels segles VIII-VI aC. Es troba estructurat en cinc blocs que inclouen diversos articles en els que han participat diferents investigadors espanyols e italians. Aquests blocs són: una introducció general a La Fonteta i les seves importacions; el comerç empòric a Occident (1000-550 aC), que recull treballs sobre els emporia de Huelva, Cádiz i Málaga; les produccions ceràmiques gregues (vaixelles protocorínties, corínties, jònies o àtiques al costat d’àmfores de tipo SOS, de Quios, Corint, Samos, Clazòmenes,…); les produccions ceràmiques itàliques (bucchero nero, àmfores i metalls etruscs); i La Fonteta i les seves importacions gregues i itàliques, on es presenten les conclusions, dues inscripcions (una fenícia i l’altra etsca), els resultats de les anàlisis arqueomètriques realitzades a algunes de las ceràmiques estudiades i la bibliografia.

Han actuat com a editors de la monografia els doctors Alberto L. Lorrio, Raimon Graells i Mariano Torres, als quals felicitem per aquesta excel·lent publicació, així com a tots els autors que hi ha participat.          

El llibre es presenta el proper dimarts 6 de febrer, a les 19 hores, a la Sala Altamira de la seu de la Universitat d’Alacant a la ciutat d’Alacant (C/ Ramon y Cajal, nº 4).

Més informació sobre la monografia: https://publicaciones.ua.es/libro/la-fonteta-3_150162/

 

Més notícies

Scroll to top