Nova publicació: La moneda grega a Ibèria. Seques i circulació monetària. In memoriam Paloma Cabrera Bonet

Dins del marc de les “Jornades sobre numismàtica grega a la península Ibèrica” celebrades els dies 16 i 17 de juny a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya es va presentar la monografia La moneda grega a Ibèria. Seques i circulació monetària. In memoriam Paloma Cabrera Bonet. Al llibre han participat 24 investigadors i conté 19 articles en els quals es recullen les recerques més recents sobre la numismàtica grega peninsular (circulació monetària, producció i distribució de les monedes de les seques d’Emporion i Rode, seques gregues de la Mediterrània oriental i central presents a Ibèria, significat econòmic de la moneda en les comunitats antigues peninsulars, ...). El llibre està dedicat a la memòria de Paloma Cabrera, Cap del Departament d’Antiguitats Gregues i Romanes del Museo Arqueológico Nacional i responsable científica d’Iberia Graeca per part del Museo Arqueológico Nacional fins al seu traspàs l’any 2020.

El llibre es pot descarregar lliurement des de l’apartat de “Publicacions” de la nostra web a través d’aquest enllaç: https://web.iberiagraeca.net/publicaciones/la-moneda-grega-a-iberia/?lang=ca

Més notícies

Scroll to top