La moneda grega a Ibèria. Seques i circulació monetària. In memoriam Paloma Cabrera Bonet

Aquest llibre presenta l’estat actual de la recerca sobre la circulació monetària grega a la península Ibèrica, així com les darreres investigacions realitzades sobre las seques de Emporion y Rode. En el llibre han participat 24 investigadors pertanyents a 17 institucions científiques i conte 19 articles en els quals s’analitzen les troballes monetàries gregues a Iberia (moles d’elles inèdites) i el paper econòmic i comercial que van tenir aquestes monedes a l’Antiguitat. La publicació està dedicada a la memòria de Paloma Cabrera, Cap del Departament d’Antiguitats Gregues i Romanes del Museo Arqueológico Nacional i responsable científica d’Iberia Graeca per part del Museo Arqueológico Nacional fins al seu traspàs l’any 2020.

El llibre ha estat editat pel Centre Iberia Graeca del Museu d’Arqueologia de Catalunya amb la col·laboració del Ministerio de Cultura y Deporte a través del Museo Arqueológico Nacional, l’Ajuntament de l’Escala i el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València.

 

Xavier Aquilué, Pere Pau Ripollès (eds.)
Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya
Barcelona, 2022
305 pàgines
ISBN: 978-84-18986-77-2
Dipòsit legal: B 6109-2022

L’índex del llibre es aquest:

9 Presentació
Jusèp Boya i Busquet

11 Pròleg/Prólogo
Xavier Aquilué, Pere Pau Ripollès

15 Historiografia/Historiografía

17 Gloria Mora
Historiografía de la investigación sobre la moneda griega en la península Ibérica

27 Les seques gregues d’Ibèria/Las cecas griegas de Iberia

29 Marta Campo
Las acuñaciones de la ciudad griega de Emporion

41 Marta Campo
Las emisiones monetarias de la colonia griega de Rhode

53 Estudis i anàlisis territorials/Estudios y análisis territoriales

55 Marta Campo, Marta Santos, Pere Castanyer, Elisa Hernández, Joaquim Tremoleda
Uso y circulación de la moneda en una ciudad griega: Emporion

71 Salvador Plantalech, Josep M.ª Nolla
Moneda griega en el territorio ibero Indikete (Girona)

91 Alejandro G. Sinner, Carles Martí
La moneda griega en la Layetania

111 Jordi López Vilar, Jaume Noguera Guillén
Monedes gregues a la Cessetània i al nord de la Ilercavònia

129 Alberto Aguilera Hernández
La moneda griega en Aragón y provincia de Lérida

143 Pere Pau Ripollès
Los hallazgos de moneda griega en Ilercavonia meridional, Edetania y Contestania

161 Judit Serrano García
La circulación de moneda griega en Castilla-La Mancha

175 David Martínez Chico
La moneda griega en la Región de Murcia y Albacete

185 Bartolomé Mora Serrano
Los hallazgos de moneda griega en los territorios bastetanos y oretanos (Andalucía Oriental)

199 Alicia Arévalo González
La moneda griega en Andalucía Occidental

217 Cruces Blázquez Cerrato
Hallazgos de moneda griega en el entorno de la Vía de la Plata

227 Rui M. S. Centeno
A presença de moeda grega na fachada atlântica da Ibéria

243 Santiago Padrino Fernández
La moneda griega en Baleares: Pythiusas y Gymnesiae

253 Estudis i anàlisis de conjunt/Estudios y análisis de conjunto

255 Eduardo García Alfonso
A la sombra del Gran Rey. Moneda y medios de pago en el Imperio Persa

269 Francisca Chaves Tristán
La moneda griega en Hispania: la Segunda Guerra Púnica

289 Xavier Aquilué, Pere Pau Ripollès
La moneda griega en Iberia. Una visión de conjunto

305 Crèdits/Créditos


Scroll to top