Publicat el llibre La cerámica ática y su historiografía

Ha estat publicat el llibre La cerámica ática y su historiografía de Diana Rodríguez Pérez i Thomas Mannack, dins de la sèrie Classica Instrumenta-Monografias de História de Arte e Arqueologia de la Universidade de Coimbra, que recull la traducció al castellà de tres capítols de la publicació Beazley and Christ Church. 250 Years of Scholarship on Greek Vases editat l’any 2016 per el Christ Church College de la Universitat d’Oxford (“El estudio de los vasos griegos antes de Beazley”, “Sir John Beazley” i “El estudio de los vasos griegos después de Beazley”). Amb ells, es publica un nou capítol de síntesi sobre la història de la ceràmica àtica des del segle VI al segle IV a. C. i una bibliografia general molt útil sobre aquesta producció ceràmica.

El llibre pot descarregar-se de forma gratuïta en aquest link de la Universitat de Coimbra:  https://digitalis.uc.pt/en/node/125266

Més notícias

Scroll to top