Publicat el volum 4 del Journal of Greek Archaeology

El passat mes de novembre va apareixer el volum 4 del Journal of Greek Archaeology (JGA) corresponent a l’any 2019. Aquesta publicació, de periodicitat anual, va néixer l’any 2016 per iniciativa de l’editorial Archaeopress d’Oxford, sota la direcció del professor John Bintliff de la Universitat de Leiden. Es tracta d’una revista especialitzada en arqueologia grega amb un enfoc ambiciós, tant des del punt de vista cronològic (acull investigacions des de la prehistòria fins l’època moderna) com territorial (inclou treballs de Grècia i dels territoris on la presència grega va exercir la seva influència al llarg de la història: Itàlia, Anatòlia, Xipre, Mediterrani Occidental,…). Als quatre números publicats no ha aparegut cap treball d’investigadors espanyols i portuguesos (si exceptuem algunes ressenyes de llibres realitzades per la Dra. Diana Rodríguez Pérez) ni tampoc sobre l’arqueologia grega a Iberia, possiblement perquè no hi ha cap investigador d’aquestes nacionalitats al Consell Editorial i al Consell Assessor Editorial del JGA.

Més informació: http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?Series=Journal+of+Greek+Archaeology

 

Més notícies

Scroll to top