Publicat el volum 5 del Journal of Greek Archaeology

El passat novembre va aparèixer el volum 5 del Journal of Greek Archaeology (JGA), corresponent a l’any 2020, publicat per l’editorial Archaeopress d’Oxford i dirigit pel professor John Bintliff de la Universitat de Leiden. El llibre conté tres articles sobre prehistòria i protohistòria de Grècia i Sicília; sis treballs del col·loqui Beyond the Gift: The Economy of Greek ‘Colonisation’ (editat per Lieve Donnellan); un article sobre Atenes a l’Antiguitat tardana; deu contribucions del col·loqui The Medieval Countryside in the Aegean and Anatolia: An Archaeological Perspective (editat per Effie Athanassopoulos); i un treball sobre la producció ceràmica a l’Egeu a la primera meitat del segle XIX. A més, inclou 23 ressenyes de diverses publicacions i un apartat de Metodologia amb un interessant article: “A guide to good practice in Mediterranean surface survey projects”, signat per 18 investigadors, entre els quals es troben Victorino Mayoral i Jesús García Sánchez, del Instituto de Arqueología de Mérida-CSIC, i Luis M.ª Gutiérrez Soler de la Universidad de Jaén.

Més informació: http://archaeopresspublishing.com/ojs/index.php/JGA/issue/view/10

 

 

Més notícies

Scroll to top