Publicat un interessant treball sobre la perduració de la ceràmica àtica a la cultura ibèrica

El passat dia 15 de setembre, en la modalitat FirstWiew Articles, ha estat publicat online a The Journal of Hellenic Studies (Cambridge University Press) l’article de la Dra. Diana Rodríguez Pérez “Old Cups Die Hard: The Appropriation of Athenian Pottery in the Iberian Peninsula” (doi: 10.1017/S0075426921000094). L’autora analitza la pervivència de les ceràmiques àtiques de figures roges i de vernís negre en contextos arqueològics (bàsicament funeraris) molt posteriors a les dates de la seva producció en els tallers àtics i de la seva comercialització a la península Ibèrica. Alguns d’aquests objectes poden trobar-se intactes més de 300 anys després en aixovars funeraris ibers, com succeeix amb els sis craters àtics de figures roges, datats cap al 370 aC, que van aparèixer a una tomba principesca de la primera meitat del segle I aC a la necròpolis ibèrica de Piquía (Arjona, Jaén). En el treball s’analitzen les causes d’aquest fenomen i el seu significat social, polític i ideològic dins de la societat ibera.

Més informació: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-hellenic-studies/article/abs/old-cups-die-hard-the-appropriation-of-athenian-pottery-in-the-iberian-peninsula/3F5EB35131A114298FD283EC620F879D

Més notícies

Scroll to top