Iberia Graeca. Art grec als museus i col·leccions de la península Ibèrica

Aquest llibre presenta les principals col·leccions d’objectes d’art grec existents a diferents museus i institucions culturals d’Espanya i Portugal. Aquestes col·leccions han estat formades mitjançant compres, llegats i donacions de materials arqueològics, la major part dels quals no procedeixen de jaciments de la península Ibèrica. Aquesta publicació es un complement del llibre anterior: Iberia Graeca. El llegat arqueològic grec a la península Ibérica.

Aquí es pot descarregar el PDF amb la versió en Castellà-Català i també el PDF amb versió en Anglès-Grec:

Xavier Aquilué, Paloma Cabrera (coords.)
Centre Iberia Graeca
Barcelona, 2019
ISBN: 978-84-393-9860-8
Dipòsit legal: B-8760-2019
 

El llibre conté els següents capítols:

 Presentació (Consell Rector del Centre Iberia Graeca)

1.- La formació de les col·leccions arqueològiques gregues a Espanya i Portugal
Xavier Aquilué (Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Paloma Cabrera (Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional)

2.- Objectes grecs del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Les col·leccions d’antiguitats gregues
Paloma Cabrera (Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional)

 3.- Monedes gregues del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). El Gabinete Numismático
Paloma Otero (Museo Arqueológico Nacional)

4.- Escultures gregues al Museo Nacional del Prado (Madrid)
Stephan F. Schröder (Museo Nacional del Prado)

5.- Moneda grega al Museo Casa de la Moneda (Madrid)
Isabel Encinas Bodega (Museo Casa de la Moneda)

6.- Objectes grecs del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia (Madrid)
Martín Almagro-Gorbea (Real Academia de la Historia)

7.- La ceràmica grega de la col·lecció de la Fundación Casa de Alba (Palacio de Liria, Madrid)
Margarita Moreno Conde (Museo Arqueológico Nacional)
Carmen Sánchez Fernández (Universidad Autónoma de Madrid)

8.- Objectes grecs de les col·leccions de la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya
Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona)

9.- La col·lecció de moneda grega del Gabinet Numismàtic de Catalunya (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona)
Maria Clua (Gabinet Numismàtic de Catalunya)

10.- Col·leccions d’objectes grecs a Andalusia: de l’espoli a la ciència
Eduardo García Alfonso (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Málaga)

11.- Ceràmica grega de la Fundación Rodríguez-Acosta (Granada): La col·lecció Gómez-Moreno
M.ª Carmen López Pertíñez (Fundación Rodríguez-Acosta, Granada)
Andrés M.ª Adroher Auroux (Universidad de Granada)

 12.- Objectes grecs del Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa)
Rui Morais (Universidade do Porto/FLUP/UI&D-CECH)

13.- Objectes grecs del Museu de la Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa)
Rui Morais (Universidade do Porto/FLUP/UI&D-CECH)

 Bibliografia i Informació dels museus i col·leccions

 Crèdits

Scroll to top