Iberia Graeca. El llegat arqueològic grec a la península Ibèrica

Aquesta publicació ha estat concebuda com un llibre de divulgació científica, destinat a un públic no especialitzat, com una guia del llegat arqueològic grec peninsular. Una carta de presentació de l'estat actual dels testimonis arqueològics de la presència de la cultura grega a la península Ibèrica així com del Centre Iberia Graeca.

Aquí es pot descarregar el PDF amb la versió en Castellà-Català i també el PDF amb la versió en Anglès-Grec.

Iberia Graeca

Xavier Aquilué, Paloma Cabrera (coords.)
Centre Iberia Graeca
Girona, 2012
ISBN: 978-84-393-9071-8
Dipòsit legal: GI-966-2012

El llibre conté els següents capítols:

Presentació (Consell Rector del Centre Iberia Graeca)

1.- Els grecs a Occident
Paloma Cabrera (Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional)

2.- Les fonts clàssiques gregues i la seva relació amb Ibèria
Adolfo J. Domínguez (Universidad Autónoma de Madrid)

3.- Historiografia de l’arqueologia grega a la península Ibèrica
Paloma Cabrera (Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional)
Ricardo Olmos ( CSIC-Instituto de Historia)

4.- Les colònies gregues a Ibèria
Xavier Aquilué (Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya)

5.- La ceràmica grega a Ibèria. Les vaixelles de taula i de representació
Carmen Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)

6.- La ceràmica grega a Ibèria. Àmfores i comerç d’aliments
José Pérez Ballester (Universitat de València)

7.- La numismàtica grega a Ibèria: seques i circulació monetària
Pere Pau Ripollés  (Universitat de València)

8.- L’escultura grega a Ibèria
Martín Almagro-Gorbea (Real Academia de la Historia)

9.- L’epigrafia grega a Ibèria
María Paz de Hoz (Universidad de Salamanca)

10.- La torèutica i l’orfebreria gregues a Ibèria
Sebastián Celestino (Unidad Asociada Universidad Autónoma de Madrid/Instituto de Arqueología de Mérica del CSIC)

11.- Indígenes i grecs: emulacions i hibridismes
Arturo Ruiz (Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Universidad de Jaén) 

12.- Jaciments, Museus i Col·leccions del llegat arqueològic grec a Espanya i Portugal

Eduardo García Alfonso (Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cultura, Málaga)

13.- Mil anys de relacions polítiques, militars i culturals hispanogregues (segles VI-XVI)

Eusebi Ayensa (Institut Cervantes d’Atenes)

14.- Les relacions culturals Espanya-Grècia des del segle XIX fins l’actualitat

Pedró Bádenas de la Peña (CSIC-Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo)

15.- El Centre Iberia Graeca

Xavier Aquilué (Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya)

Paloma Cabrera (Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional)

Bibliografia i Recursos web 

Crèdits

Scroll to top