Bibliografia

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica, i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

E

ELIAS/FERNANDEZ IZQUIERDO 2012 J. Elias Ramos, A. Fernández Izquierdo: Las ánforas masaliotas en la costa de Castellón. Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 30, Castelló, 71-78. [+info]

ENCINAS 2019 I. Encinas: Moneda griega en el Museo Casa de la Moneda (Madrid), in: AQUILUÉ, X./CABRERA, P. (coords.), Iberia Graeca. Arte griego en los museos y colecciones de la península Ibérica, Centro Iberia Graeca, Barcelona, 61-70. [+info]

ESCACENA 1987 J. L. Escacena: El poblamiento ibérico en el bajo Guadalquivir, Actas de las I Jornadas sobre el Mundo Ibérico, Jaén, 273-298. [+info]

ESCACENA/HENARES/VENTURA 2015 J. L. Escacena, M. T. Henares, J. J. Ventura: Cerámica de barniz negro en la antigua Caura, SPAL: Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla 24, Sevilla, 213-235. [+info]

ESCALA/MULET/COLET 2011 O. Escala, M. Mulet, A. Colet: El Tossal del Moro, un jaciment visigot i ibèric a l'Urgell?. Primers resultats, Revista Cultural de l'Urgell 25, Tàrrega, 243-252. [+info]

ESPI et alii 2009 I. Espi et alii: La aldea ibérica de l'Alt del Punxó: Producción agrícola y asentamiento campesion en el área central de la contestania, Lucentum XXVI, Alicante, 23-50. [+info]

ESTEBAN/PUJOL/GARCIA ROSELLO 1981 R. Esteban, J. Pujol, J. García Roselló: El grup de sitges de Can Miralles-Can Modolell (Cabrera de Mar, Maresme). Un jaciment d'època ibèrica situat en la rodalia del poblat ibèric de Burriac, Laietania 1, Mataró, 46-146.

ESTEVE 1979 M. Esteve:  El casco griego de Jerez, Miscelánea Arqueológica Jerezana, Jerez de la Frontera.

ESTEVE 1962 M. Esteve: Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez), Campañas de 1949-50 y de 1955-56, Centro Estudios Históricos Jerezanos, Madrid.

ESTEVE 1999 F. Esteve Gàlvez: Recerques arqueològiques de la ribera baixa de l'Ebre. II: Protohistòria i antiguitat tardana. Museu Comarcal del Montsià, Ajuntament d'Amposta, Amposta.

Scroll to top