Bibliografia

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica, i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

H

HAHLAND 1931 W. Hahland: Studien zur attischen vasenmalerei um 400 v. Chr., Marburg.  

HAMILTON 1992 R. Hamilton: Choes and Anthesteria. Athenian iconography and ritual, Michigan.

HASPELS 1936 C. Haspels: Atic Black-figured Lekythoi, Paris.

HERFORT-KOCH 1986 M. Herfort-Koch: Archische bronze plastik lakoniens, Boreas 4, Münster.

HERMANNS/TORRES 2018 M. H. Hermanns, J. R. Torres: Tagomago 2, un pecio del siglo IV a. C. en la costa NE de Ibiza, Madrider Mitteilungen 59, Mainz, 208-264.

HERNANDEZ/MALUQUER DE MOTES/PICAZO 1987 J. H. Hernández Gómez, J. Maluquer de Motes, M. Picazo: Corpus Vasorum Antiquorum, Musée d'Eivissa, fasc. 1. Espagne, fasc. 6, Barcelona.

HERNANDEZ/SALA 1996 L. Hernández, F. Sala: El Puntal de Salinas. Un hábitat ibérico del siglo IV a.C. en el Alto Vinalopó, Villena.

HIPOLITO 1996 M. C. Hipólito: Moedas Gregas Antigas. Ouro, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.

HIRALDO et alii 1990 F. Hiraldo et alii: Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia realizada en el Castillo de Fuengirola (Málaga). El sondeo P, Anuario Arqueológico de Andalucía, Sevilla, 313-332.

HOFFMANN 1977 H. Hoffmann: Sexual and asexual pursuit. A sstructuralist approach to greek vase painting, Londres, 1977.

HORN 2011 F. Horn: Ibères, Grecs et Puniques en Extrême-Occident: les terres cuites de l'espace ibérique (VIIIe-IIe siècle av. J.-C.), Casa de Velázquez, Madrid.

HOWARD/JOHNSON 1954 S. Howard, F. P. Johnson: The Saint Valentin Vases, American Journal of Archaeology 58, Boston, 191-207.

HOWLAND 1958 R. H. Howland: Greek lamps and their survivals. The Athenian Agora IV, The American School of Classical Studies at Athens, Princeton.

HUARTE/TABALES 1996 R. Huarte, M. A. Tabales: Intervención arqueológica en C/ Imperial 41-45 (Sevilla): Estratigrafía del sector D, Anuario Arqueológico de Andalucía, Sevilla, 431-441. [+info]

HUBNER 1892 A. Hubner: Corpus Inscriptionum Latinarum, II supp., Berlin 6185.

HUERTA 2023 P. Huerta: ¿Imágenes de Hermes o Imágenes de Dionisio?: hacia una deconstrucción de la herma en la pintura vascular ática dionisíaca del s. IV a.C. 1, Studia Archaeologica 256, Roma, 277-297.

HUGUET/RIBERA 2017 E. Huguet, A. Ribera: Arqueologia de la ceràmica romana de Valentia, Quaderns de Difusió Arqueològica 14, Valencia.

Scroll to top