Bibliografia

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica, i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Z

ZAMORA 2006-2007 D. Zamora: L'oppidum de Burriac. Centre del poder polític de la Laietània ibèrica, Laietania 17, Mataró.

ZARDINI 2009 F. Zardini: The Myth of Herakles and Kyknos, A Study in Greek Vase-Painting and Literature, Verona.  

ZARZALEJOS et alii 1993 M. Zarzalejos et alii: Cerámicas griegas de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real), Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, Vol. 1, Vigo, 183-190. [+info]

Scroll to top