Bibliografia

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica, i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

U

URBINA/MORIN 2011 D. Urbina, J. Morin (eds.):  Madrigueras II. Un vicus en el territorio segobricense, MArq Audema, Série Época Romana/Antigüedad Tardia. [+info]

URE 1927 A. D. Ure: Sixth and Fifth Century Pottery from Rhitsona, Oxford.

URREA 2009 J. Urrea:  Los ritos funerarios: Iberia y Grecia. El uso del vino en el mundo antiguo: un ejemplo en una tumba hallada en la necróplis ibérica de Lorca, Alberca 7, Lorca (Murcia), 25-53. [+info]

Scroll to top